Wykonywany repertuar - 2 tytuły utworów :
Tytuł: Autor: Kompozytor: Tonacja: