Regulamin

ORGANIZATORZY:
Miasto Luboń
Ośrodek Kultury w Luboniu
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Pozytywny Luboń
TERMIN:
5 – 6 października 2018 roku

CELE FESTIWALU:

 • popularyzacja polskiej piosenki
 • pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych
 • prezentacja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych własnych aranżacjach
 • wymiana i współpraca z festiwalami muzycznymi
 • promocja i aktywacja ścieżki kariery artystycznej uczestników

GOŚCIE HONOROWI FESTIWALU:

Podczas festiwalu będziemy mieli zaszczyt gościć Jacka Cygana, którego teksty w nowych wykonaniach, aranżacjach i interpretacjach usłyszymy podczas koncertów i zmagań festiwalowych. Drugim gościem honorowym i przewodniczącym Jury będzie Mieczysław Jurecki.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Festiwalu biorą udział soliści oraz duety w jednej kategorii wiekowej: 18 – 35 lat
 • Uczestnicy w konkursie prezentują dwie piosenki, których autorem tekstu jest Jacek Cygan. Prezentacja innego utworu spełniającego kryteria i cele Festiwalu musi uzyskać akceptację Organizatora i Dyrektora Artystycznego imprezy.
 • Piosenki winny być starannie dobrane do możliwości wykonawców zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym.
 • Na stronie www.festiwal.lubon.pl w zakładce Rezerwacja piosenek należy zarezerwować dwa tytuły wybranych utworów zaznaczając je w polu rezerwacji lub podając inne tytuły, których Organizator nie uwzględnił. Piosenki w konkursie z założenia nie mogą się powtórzyć. Uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rezerwacji piosenek na adres e-mail podany podczas rezerwacji.
 • Rezerwacja piosenek będzie możliwa na okres 7-miu dni, po tym terminie, jeśli nie zostaną potwierdzone, wracają ponownie na listę utworów do powtórnego wyboru.
 • Uczestnik powinien zarezerwować i nadesłać nagranie z jednym utworem szybkim i jednym utworem wolnym, w przeciwnym razie zgłoszenie może zostać odrzucone z sugestią zmiany utworu.
 • Z części konkursowej wyklucza się udział laureata Grand Prix poprzednich edycji Festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany piosenki uczestnikowi Festiwalu.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ NA PODSTAWIE:

 • Przesłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest na stronie www.festiwal.lubon.pl Do formularza należy dołączyć: krótkie dossier min. 500 znaków, zdjęcie uczestnika (2-3 MB, 300 dpi), 2 pliki mp3 z nagranymi przez uczestnika piosenkami konkursowymi (od uczestników nie wymaga się nagrań studyjnych).
 • Formularz zgłoszenia uczestnika i lista rezerwacji piosenek będą aktywne od 26 marca do 20 maja 2018 roku.

GOŚCIE HONOROWI FESTIWALU:

Podczas festiwalu będziemy mieli zaszczyt gościć Jacka Cygana, którego teksty w nowych wykonaniach, aranżacjach i interpretacjach usłyszymy podczas koncertów i zmagań festiwalowych,  Marka Gaszyńskiego – znanego dziennikarza muzycznego, autora tekstów, Mariana Pysznika – przewodniczącego Rady Literackiej, Bogdana Olewicza,, Ryszarda Poznakowskiego, Andrzeja Seweryna. Przewodniczącym Jury będzie Mieczysław Jurecki.

DYREKCJA FESTIWALU:

Michał Kosiński – Reżyser i Dyrektor artystyczny
Maciej Szymański – Kierownik muzyczny

KADRA FESTIWALU:

Rafał Sekulak – Kierownik wokalny

PRZEBIEG FESTIWALU:

 • Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań „demo” przesłuchanych przez Radę Artystyczną
 • Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu otrzymają do 31 maja 2018 roku zaproszenie drogą mailową. Lista finalistów zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu www.festiwal.lubon.pl i na www.facebook.com/FestiwalPiosenkiWLuboniu
 • Nadesłane materiały muzyczne – opracowane przez uczestnika lub inne osoby zostaną przekazane do Kierownika muzycznego w celu opracowania aranżu na podstawie pomysłu uczestnika. Każdy z zakwalifikowanych uczestników jest zobowiązany przywieźć ze sobą półplayback do wykorzystania w części warsztatowej. W konkursie i koncercie galowym wokalistom będzie akompaniował profesjonalny zespół muzyczny.
 • Osoby, które zyskają akceptację Rady Artystycznej i zostaną zakwalifikowane do części finałowej nie mogą zmieniać aranżacji zaproponowanych utworów.
 • Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Artystyczną do udziału w Festiwalu zobowiązani są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych od osoby na konto: Ośrodek Kultury w Luboniu PBS O/Luboń 83 9043 1038 3038 0018 5446 0001 (wpisowe w części  pokrywa: próby z zespołem, konsultacje muzyczne, materiały festiwalowe i promocyjne).
  Po uiszczeniu opłaty, prosimy o przesłanie mailem lub pocztą potwierdzenia dokonania przelewu na adres: Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, 62-030 Luboń lub festiwal@lubon.pl do 15 czerwca 2018 r.
 • Rada Artystyczna zastrzega sobie możliwość zmiany utworu dla uczestnika zakwalifikowanego do Festiwalu.
 • Próby mikrofonowe (dla finalistów) – podczas trwania Festiwalu – będą połączone z konsultacjami i warsztatami muzycznymi.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 października 2018 roku w godzinach wieczornych w hali LOSIR w Luboniu oraz koncert twórczości Marka Gaszyńskiego – z okazji       60-lecia działalności literackiej.
 • 6 października 2018 roku odbędą się koncert galowy poświęcony twórczości Jacka Cygana – „Życie jest Piosenką”.

RADA ARTYSTYCZNA I JURY:

 • W pracach Rady Artystycznej i Jury wezmą udział twórcy polskiej piosenki oraz przedstawiciele radia i TV. Jurorzy będą oceniać wykonawców biorących udział w konkursie stosując następujące kryteria: walory głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, nowatorstwo w prezentacji (interpretacja, aranżacja odmienna od oryginału), dykcja oraz osobowość sceniczna.

NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa
 • Jury przyzna Grand Prix – Statuetkę i nagrodę pieniężną: 5.000 zł*
 • Kolejne nagrody to 3.000 zł*, 2.000 zł*
 • Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności
 • Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 • Przewiduje się również przyznanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów

* Kwoty po potraceniu podatku

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń jest możliwa tylko za zgodą Organizatora.
 • Organizator w porozumieniu z przewodniczącym Jury, zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikom innych festiwali NOMINACJI do udziału w finale Festiwalu Polskiej Piosenki Janusza Kondratowicza Luboń 2018.
 • Materiał z Festiwalu będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Festiwalu, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej.
 • Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.
 • Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.
 • Podczas trwania Festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także być pod ich wpływem.
 • Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni są wyłącznie Organizator i Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

ORGANIZATORZY

KONTAKT:

BIURO FESTIWALOWE

Agata Zielińska
Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. J.III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
tel. 61 8130072
kom. 500 287 325
festiwal.lubon@gmail.com

MARKETING I PROMOCJA FESTIWALU

Katarzyna Pawlak
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 wew. 12
kom. 697 630 628
festiwal.lubon@gmail.com